TAPETY

Vyhlašujeme 2. ročník soutěže o nejlepší návrhy autorských tapet

Soutěž, ve které se vy, autoři, můžete soustředit jen na kreativní proces a my se postaráme o všechno ostatní. Vítězné návrhy sestavíme do prodejní kolekce, jejíž prodej bude spojen s podílem autora na zisku z prodeje. Organizátor soutěže zároveň zaštítí propagaci a je odpovědný za veškerou exekutivu spojenou s výrobou a samotným prodejem.

Soutěž je určena profesionálním grafickým a produktovým designerům, ilustrátorům, architektům, umělcům a studentům vysokých i středních škol s uměleckým zaměřením v ČR i zahraničí. Autorem projektu je brněnská kreativní továrna INDUSTRA, výrobním partnerem kolekce je tiskárna CAT CUT.

Vítězné návrhy bude vybírat odborná porota (KOGAA Studio, Kateřina Šachová – Papelote, Vendula Chalánková a Jiří Šrámek) a budou představeny veřejnosti koncem tohoto roku na veřejné prezentaci v INDUSTŘE. Autoři vítězných návrhů budou odměněni podílem ze zisku z prodeje jednotlivých tapet.

Soutěžní návrhy lze přihlásit do jedné ze tří kategorií:

KLASIK

Univerzální tapety, např. opakující se vzor, geometrický vzor, základní kategorie, basic

KONCEPT

Přesahující klasický formát tapety, např. tapety vyžadující speciální instalaci nebo interakci s uživateli

KIDS

Tapety vhodné do dětského interiéru, bez věkového omezení

SOUTĚŽ JE UKONČENA,
DĚKUJEME VŠEM ZÚČASTNĚNÝM

Zasedání odborné komise
14. 11. 2017
vyhlášení výsledků
17. 11. 2017
na Facebooku.

PDF Pravidla soutěže PDF Technické parametry

TA–PE–TY je nový projekt zaměřený na mladé české i zahraniční designéry na jedné straně a na širší veřejnost na straně druhé. Skrze kolekce autorských designových tapet chce v první fázi přinést design do českých interiérů. Prostřednictvím pečlivě vybraných soutěžních návrhů, které se stanou základem prodejní kolekce, se tak snaží přibližovat profesionální design širší veřejnosti.

Projekt TA–PE–TY vyhlášením soutěže nekončí, ale začíná. Naším záměrem je budování fair-trade projektu, který je schopný dlouhodobě úšpěšně fungovat i v komerčním prostředí.

KONTAKT

Jakub Konvica
INDUSTRA BRNO
jkonvica@gmail.com
+420 776 345 267